VVE Kiki en Aap!

logo-kiki-nieuw5-e1382168775287

Gastouderopvang de Vlindertuin werkt met het voor gastouders ontwikkelde VVE programma Kiki. In 2014-2015 heb ik hiervoor een training gevolgd en ben ik VVE gecertificeerde gastouder. 

aap_met_blokken_small

Daarnaast heeft het gastouderbureau Gastouderland een eigen VVE programma Aap! ontwikkeld waar ik ook mee werk.

VVE kan een positieve invloed hebben op de brede ontwikkeling van jonge kinderen. In de programma’s wordt op een speelse manier aandacht besteed aan doelen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. De programma’s zijn goed in te passen in de dagindeling en kunnen op verschillende momenten op de dag worden aangeboden. Plezier staat bij de activiteiten voorop.

Beide programma’s hebben een knuffel in de hoofdrol: beertje Kiki en Aap! Deze beer en Aap wonen bij gastouderopvang De Vlindertuin en doen bijna altijd mee aan de dagelijkse activiteiten. Samen met de kinderen beleven Aap! en KIKI allerlei avonturen….bijvoorbeeld koekjes bakken, knutselen, liedjes zingen, buitenspelen, boekjes lezen…. Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel.

Bij deze programma’s wordt gewerkt met maandthema’s, die opgebouwd zijn uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan alle thema’s zijn activiteiten gekoppeld, het aanleren van liedjes, voorlezen van boekjes die met het maandthema te maken hebben, spelletjes,  knutselwerkjes, kijkplaten.

De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de gastouder, de kinderen én tussen de kinderen onderling. Hier leren kinderen veel van.

De programma’s zijn voor alle leeftijden toe te passen  en sluiten zo goed aan bij de ontwikkelingsfase van ieder kind.

foto (27)

Professionele gastouderopvang voor 0-4 jarigen